Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Ekstraordinær Generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Orientering om forløb af nedlukning, som er til afstemning.
  Aktiviteter frem til sommerafslutning / nedlukning
  Fotokonkurrence
4. 2. afstemning af forslag om opløsning af Lejre Fotoklub. (bilag 1)
5. Eventuelt

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær (har trukket sig)

Bilag (1): Opløsning af Lejre Fotoklub. 
Klubben har desværre meget få medlemmer og tilslutningen til vores aktiviteter er meget begrænset. Derfor vil vi foreslå at vi nedlægger klubben i dens nuværende form og opretter (viderefører) den som en gruppe på Facebook eller lignende platform, hvor man kan aftale fototure, workshops mm. som kan foregå hos hinanden eller ved at låne et lokale i et af kommunens mange beboerhuse og kulturhuse. 
Herved kan vi slippe for vedligeholdelse af hjemmeside, bestyrelsespost i kulturhuset, børneattester, udgifter til domæne, hjemmeside, kontingent til kulturhus mm. 
Hvis vi kan blive enige om at nedlægge klubben, kunne vi afholde en ”fotokonkurrence” for medlemmerne hvor hver deltager får en ”præmie/gavekort” så klubbens aktiver bliver fordelt ligeligt ud blandt medlemmerne.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
   Opløsning af Lejre Fotoklub – Se bilag (1)
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
   På valg til formand:
   Kristian Skou Olsen (genopstiller ikke) 
   På valg til bestyrelsen er: 
   John Nielsen (genopstiller) 
   Klaus Stubkær (genopstiller ikke) 1-årig periode
   Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
   Alle er meget velkomne til at stille op
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
   På valg er: 
   Revisor: Ulla Hirsch
   Revisor suppleant: ???
10. Eventuelt

Regnskab for 2022 samt Budget for 2023 vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen bliver afholdt.

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær (har trukket sig)

Bilag (1): Opløsning af Lejre Fotoklub. 
Klubben har desværre meget få medlemmer og tilslutningen til vores aktiviteter er meget begrænset. Derfor vil vi foreslå at vi nedlægger klubben i dens nuværende form og opretter (viderefører) den som en gruppe på Facebook eller lignende platform, hvor man kan aftale fototure, workshops mm. som kan foregå hos hinanden eller ved at låne et lokale i et af kommunens mange beboerhuse og kulturhuse. 
Herved kan vi slippe for vedligeholdelse af hjemmeside, bestyrelsespost i kulturhuset, børneattester, udgifter til domæne, hjemmeside, kontingent til kulturhus mm. 
Hvis vi kan blive enige om at nedlægge klubben, kunne vi afholde en ”fotokonkurrence” for medlemmerne hvor hver deltager får en ”præmie/gavekort” så klubbens aktiver bliver fordelt ligeligt ud blandt medlemmerne.

Stop Motion: De 2 Sæler

Photoshop guide til Stop Motion film:
 1. Opret en ny fil f.eks. 1920×1080 pixel
 2. Vælg: “File -> Scripts -> Load Files into Stack…”
 3. Find og vælg de billeder som skal indgå i “filmen”
 4. Vælg: “Window -> Timeline” – åbner en ny fane nederst på skærmen
 5. I den nye Timeline fane er der en “knap” i midten, brug “pil ned” knappen for at vælge “Create Frame Animation” og tryk herefter på den
 6. Øverst til højre i Timeline fanen er en meget lille knap, tryk på den og vælg “Make Frames From Layers”
 7. Hvis billederne er i modsat rækkefølge, klik på den lille knap igen og vælg “Reverse Frames”
 8. Marker alle frames i Timeline fanen og klik på teksten som står nederst på tilfældig af billederne
 9. Vælg i denne “Tids” menu hvor længe hvert billede skal vises i filmen
 10. Afspil filmen via menuen nederst til venstre i Timeline fanen
 11. Når du er tilfreds med resultatet gemmes filmen via: “File -> Export -> Render Video”
 12. Giv filmen et navn, og vælg f.eks. “HD 1080p 25” i “Preset” menuen
 13. Tryk “Render” og efter et stykke tid ligger der en film på din harddisk
Denne guide er lavet fra denne YouTube video:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
   På valg til bestyrelsen er: 
   Helen Nielsen (genopstiller) 
   Søren Anthonsen (genopstiller) 
   Klaus Stubkær (genopstiller) 
   Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
   Alle er meget velkomne til at stille op
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
   På valg er: 
   Revisor: Ulla Hirsch
   Revisor suppleant: ???
10. Eventuelt

Regnskab for 2021 samt Budget for 2022 vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen bliver afholdt.

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær