Stop Motion: De 2 Sæler

Photoshop guide til Stop Motion film:
 1. Opret en ny fil f.eks. 1920×1080 pixel
 2. Vælg: “File -> Scripts -> Load Files into Stack…”
 3. Find og vælg de billeder som skal indgå i “filmen”
 4. Vælg: “Window -> Timeline” – åbner en ny fane nederst på skærmen
 5. I den nye Timeline fane er der en “knap” i midten, brug “pil ned” knappen for at vælge “Create Frame Animation” og tryk herefter på den
 6. Øverst til højre i Timeline fanen er en meget lille knap, tryk på den og vælg “Make Frames From Layers”
 7. Hvis billederne er i modsat rækkefølge, klik på den lille knap igen og vælg “Reverse Frames”
 8. Marker alle frames i Timeline fanen og klik på teksten som står nederst på tilfældig af billederne
 9. Vælg i denne “Tids” menu hvor længe hvert billede skal vises i filmen
 10. Afspil filmen via menuen nederst til venstre i Timeline fanen
 11. Når du er tilfreds med resultatet gemmes filmen via: “File -> Export -> Render Video”
 12. Giv filmen et navn, og vælg f.eks. “HD 1080p 25” i “Preset” menuen
 13. Tryk “Render” og efter et stykke tid ligger der en film på din harddisk
Denne guide er lavet fra denne YouTube video:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
   På valg til bestyrelsen er: 
   Helen Nielsen (genopstiller) 
   Søren Anthonsen (genopstiller) 
   Klaus Stubkær (genopstiller) 
   Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
   Alle er meget velkomne til at stille op
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
   På valg er: 
   Revisor: Ulla Hirsch
   Revisor suppleant: ???
10. Eventuelt

Regnskab for 2021 samt Budget for 2022 vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen bliver afholdt.

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær

25. august – klubaften

Vi starter op igen efter sommerferien med en planlægning klubaften for alle, hvor vi i fællesskab beslutter hvad vi vil lave resten af året. Medbring gode ideer til emner, opgaver, fototure og andre spændende ting vi kan lave sammen.

Sommerafslutning ny dato

Da onsdag den 23. juni er Sankt Hans, har vi flyttet sommerafslutningen en uge frem til onsdag den 16. juni.

Sommerafslutningen bliver afholdt på Herslev Bryghus, hvor vi vil servere jordbærkage.