Årets Foto 2022

Der kan nu indsendes billeder til årets foto 2022, hvert medlem må indsende 2 billeder. Afleveringsfrist: Søndag den 15. januar kl. 23:59

Billederne skal navngives på følgende måde:
2021_åretsfoto_Fornavn Efternavn_nr.jpg

Eksempel på navngivning:
2022_åretsfoto_Ansel Adams_01.jpg
2022_åretsfoto_Ansel Adams_02.jpg

Billedet skal opfylde følgende:
Rammer: LAV IKKE RAMMER PÅ BILLEDERNE
Farverum: sRGB
Max bredde: 3840
Max højde: 2160
Max stærrelse: 7 MB (hvis billedet fylder for meget juster kvalitet for jpg ned til 65%)

Billederne sendes til: foto2022@lejrefotoklub.dk

Stop Motion: De 2 Sæler

Photoshop guide til Stop Motion film:
 1. Opret en ny fil f.eks. 1920×1080 pixel
 2. Vælg: “File -> Scripts -> Load Files into Stack…”
 3. Find og vælg de billeder som skal indgå i “filmen”
 4. Vælg: “Window -> Timeline” – åbner en ny fane nederst på skærmen
 5. I den nye Timeline fane er der en “knap” i midten, brug “pil ned” knappen for at vælge “Create Frame Animation” og tryk herefter på den
 6. Øverst til højre i Timeline fanen er en meget lille knap, tryk på den og vælg “Make Frames From Layers”
 7. Hvis billederne er i modsat rækkefølge, klik på den lille knap igen og vælg “Reverse Frames”
 8. Marker alle frames i Timeline fanen og klik på teksten som står nederst på tilfældig af billederne
 9. Vælg i denne “Tids” menu hvor længe hvert billede skal vises i filmen
 10. Afspil filmen via menuen nederst til venstre i Timeline fanen
 11. Når du er tilfreds med resultatet gemmes filmen via: “File -> Export -> Render Video”
 12. Giv filmen et navn, og vælg f.eks. “HD 1080p 25” i “Preset” menuen
 13. Tryk “Render” og efter et stykke tid ligger der en film på din harddisk
Denne guide er lavet fra denne YouTube video:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
   På valg til bestyrelsen er: 
   Helen Nielsen (genopstiller) 
   Søren Anthonsen (genopstiller) 
   Klaus Stubkær (genopstiller) 
   Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
   Alle er meget velkomne til at stille op
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
   På valg er: 
   Revisor: Ulla Hirsch
   Revisor suppleant: ???
10. Eventuelt

Regnskab for 2021 samt Budget for 2022 vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen bliver afholdt.

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær

25. august – klubaften

Vi starter op igen efter sommerferien med en planlægning klubaften for alle, hvor vi i fællesskab beslutter hvad vi vil lave resten af året. Medbring gode ideer til emner, opgaver, fototure og andre spændende ting vi kan lave sammen.