Klubaften

Hvalsø Kulturhus Skolevej 12Hvalsø,

Vi redigerer billeder i fællesskab fra nogle af de sidste fototure (Ejby ådal, Kattinge værk, Tadre mølle) Nye opgaver til næste klubaften aftales (1. onsdag i oktober)