Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Fotoklub

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
   På valg til bestyrelsen er: 
   Helen Nielsen (genopstiller) 
   Søren Anthonsen (genopstiller) 
   Klaus Stubkær (genopstiller) 
   Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
   Alle er meget velkomne til at stille op
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
   På valg er: 
   Revisor: Ulla Hirsch
   Revisor suppleant: ???
10. Eventuelt

Regnskab for 2021 samt Budget for 2022 vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen bliver afholdt.

Lejre Fotoklub’s nuværende bestyrelse:

Kristian Skou Olsen - Formand
Helen Nielsen - Næstformand
John Nielsen - Kasserer
Søren Anthonsen
Klaus Stubkær

25. august – klubaften

Vi starter op igen efter sommerferien med en planlægning klubaften for alle, hvor vi i fællesskab beslutter hvad vi vil lave resten af året. Medbring gode ideer til emner, opgaver, fototure og andre spændende ting vi kan lave sammen.

Sommerafslutning ny dato

Da onsdag den 23. juni er Sankt Hans, har vi flyttet sommerafslutningen en uge frem til onsdag den 16. juni.

Sommerafslutningen bliver afholdt på Herslev Bryghus, hvor vi vil servere jordbærkage.